Lager onderwijs

Nog te vaak worden van meisjes andere dingen verwacht dan van jongens. We veronderstellen dat jongens rationeel zijn, met auto’s spelen en niet huilen. En meisjes? Die hechten belang aan hun uiterlijk, zijn zorgend en emotioneel. Ongewild wordt zo het stereotiepe man-vrouwbeeld versterkt. Dat zorgt voor een negatiever beeld over holebi’s. Wie afwijkt, wordt al snel in het vakje ‘anders’ en ‘vreemd’ gestopt. Kinderen zijn volop bezig met de wereld in zulke vakjes te stoppen. Je kan hun denkkader nog verruimen door bijvoorbeeld niet te zwijgen over holebikoppels en -ouders. Met een te ‘roze’ of te ‘blauwe’ opvoeding gaan er trouwens ook veel talenten verloren.

Met de educatieve koffer kan je interactief aan de slag met de leerlingen om het vakjesdenken te doorbreken. Denk maar aan een filmfestival, allesbehalve grijze olifantenknuffels, natuurwetovertreders, regenboogspreuken,…

 

koffer LO

Share