Voorwaarden

Bij het uitlenen van de educatieve koffers zijn er uiteraard enkele voorwaarden.

  • Je reservatie is pas definitief na bevestiging via mail.
  • Annuleren kan tot een week voor de geplande ophaling, bij laattijdige annulatie rekenen wij een vergoeding aan van 20 euro.
  • Bij het niet afhalen van de koffer of het te laat terugbrengen vragen wij een vergoeding van 20 euro.
  • De ontlener staat zelf in voor het transport en is verantwoordelijk voor elke beschadiging of verlies tijdens het gebruik en het transport.
  • Indien er educatief materiaal ernstig beschadigd wordt, vragen wij de kost van het nieuw aan te kopen materiaal.
  • Ook bij het ernstig beschadigen van de koffer zelf, vragen wij de reparatiekost.
  • Ontlening gebeurt per 3 weken, indien langer gewenst is dit bespreekbaar. Mits tijdige kennisgeving.
Share